ตราสารต่างๆ กองทุนรวมและหุ้นกู้คืออะไร

หลายๆคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการการลงทุน คงจะมีความสงสัยในศัพท์หลายๆอย่างของการลงทุน บางคนยังมีความสับสนระหว่างตราสารหนี้ ตราสารทุน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ กองทุนรวม คืออะไรกันบ้าง เราจะมาไขความกระจ่างไปด้วยกันค่ะ
เริ่มจากคำว่า “ตราสารทางการเงิน” เป็นคำกว้างๆ เรียกรวมๆถึงสัญญาที่แสดงสิทธิเรียกร้องที่ผู้ถือมีต่อผู้ออกตราสารนั้นๆ พูดแล้วก็งงเนอะ เรามาทำความเข้าใจด้วยตัวละครกันค่ะ

สมมติมี A กับ B
A ระดมทุนจาก B โดยออกตราสารให้ B เป็นคนถือ เพราะฉะนั้น B ก็มีสิทธิเรียกร้องต่างๆตามสัญญาจาก A

ตราสารทางการเงิน แบ่งเป็น
ตราสารหนี้ คือ A เป็นลูกหนี้ และ B1 เป็น”เจ้าหนี้”; B1 ได้รับผลตอบแทนคงที่ในรูปของดอกเบี้ย
ตราสารทุน คือ B2 มีสิทธิเป็น”เจ้าของ”กิจการของ A หรือ B2 เป็นหุ้นส่วนของ A นั่นเอง; B2 ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล ตัวอย่างเช่น หุ้นสามัญ
ตราสารอนุพันธ์ เป็นตราสารที่ระบุสัญญาของ 2 ฝ่าย โดยมีสินค้าอ้างอิง ณ เวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งสินค้าอ้างอิงจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ราคาหุ้น ดอกเบี้ย สินค้าเกษตร ทองคำ น้ำมัน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ฟิวเจอร์ส ออปชัน เป็นต้น

เทียบ 2 กรณี ระหว่างตราสารหนี้ กับตราสารทุน ถ้ากรณีเลิกกิจการ B1 ที่เป็นเจ้าหนี้ มีโอกาสได้สินทรัพย์ที่เหลือของกิจการก่อน B2 ที่เป็นเจ้าของกิจการ ในขณะที่ถ้ากิจการเติบโตได้ดี B2 ก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากกว่า B1 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละรูปแบบของตราสารมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันดังที่ได้กล่าวไปในโพสต์ก่อนหน้านั่นเอง โดยเฉพาะตราสารอนุพันธ์ที่มีการใช้อัตราทด (leverage) ทำให้มีโอการได้ผลกำไรที่มากขึ้น ในขณะที่มีโอกาสขาดทุนเช่นกัน

ทีนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มกันอีกนิดนะคะ
ถ้าเราดูจากอายุตราสาร เราสามารถแบ่งตราสารที่อายุ < 1 ปีออกมา ซึ่งจะเรียกว่าตลาดเงิน ไว้สำหรับการระดมทุนหรือกู้ยืมเงินในระยะสั้น ตัวอย่างตราสารในตลาดเงินได้แก่ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก หรือตั๋วเงินพาณิชย์ เป็นต้นค่ะ ในส่วนของตราสารหนี้ระยะยาว (>1 ปี) แบ่งเป็นตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และหุ้นกู้ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยธุรกิจเอกชน

สำหรับกองทุนรวม คือรูปแบบการลงทุนที่ผู้ลงทุนนำเงินมาลงทุนร่วมกัน โดยมีผู้จัดการกองทุนนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือก็คือกลุ่มตราสารต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างบนนั่นเองค่ะ ดังนั้น กองทุนรวมจึงถือเป็นการลงทุนในตลาดทางการเงินทางอ้อม (B รวมเงินกับ C, D แล้วให้เงินทั้งหมดกับ E เป็นคนเอาไปลงทุนต่อกับ A)

เป็นยังไงกันบ้างคะ.. พอจะเข้าใจลักษณะและประเภทของตราสารการเงินต่างๆเพิ่มขึ้นบ้างมั้ย? ยังไงถ้ามีตรงไหนสงสัย หรืออยากให้หมออธิบายเพิ่มแนะนำมาได้เลยนะคะ ถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังอีกในโพสต์ต่อๆไปค่ะ

หากสนใจเรื่องการลงทุน วางแผนทางการเงิน และการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสุขภาพการเงินกับหมอมิ้มได้ที่นี่ค่ะ

www.findoccozycorner.com

Scroll to Top