ใกล้สิ้นปีแล้ว มาวางแผนภาษีสำหรับแพทย์กัน

ใกล้สิ้นปีแล้ว มาวางแผนภาษีสำหรับแพทย์กัน
เงินได้มาตรา 40(6): หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% ของเงินได้
แพทย์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแพทย์ ในการปฏิบัติงาน และแพทย์เป็นผู้กำหนดค่ารักษาพยาบาล ตามความยากง่ายของการรักษาอย่างอิสระ ค่าตอบแทนที่ได้รับจึงไม่แน่นอน และถ้าแพทย์ไม่ทำการรักษาก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

เงินได้มาตรา 40(1) 40(2): หักค่าใช้จ่าย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
เงินได้มาตรา 40(1) เช่น เงินเดือน เงินเวร เงิน พ.ต.ส. เบี้ยเลี้ยง
เงินได้มาตรา 40(2) เช่น เงินได้จากการเข้าเวรที่โรงพยาบาลอื่น ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ทำงานประจำอยู่

____________________________________________

สามารถสอบถาม ซื้อกองทุนรวม หุ้นกู้ และประกันได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

คู่มือเปิดบัญชีกองทุนรวมใน Finnomena โดยให้หมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับคุณค่ะ

https://docs.google.com/…/19pUQ98aqGLHcZhmBTVYu…/edit…

____________________________________________

สามารถสอบถามหมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner ได้ โดยให้บริการดังนี้ค่ะ

  • ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน ThaiESG SSF RMF
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสำหรับเด็ก
  • ประกันสะสมทรัพย์
  • ประกันบำนาญ
  • ประกันควบการลงทุน (Unit Link)
  • กองทุนรวม
  • หุ้นกู้
  • (สำหรับบริษัท) ประกันกลุ่ม
  • (สำหรับบริษัท) ประกัน Key Man สำหรับผู้บริหารบริษัท

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

____________________________________________

หากสนใจเรื่องการเงินการลงทุน ประกัน และการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสุขภาพการเงินและวางแผนการเงินได้ที่นี่ค่ะ

www.findoccozycorner.com

https://www.facebook.com/findoccozycorner

Scroll to Top