คัดกองทุนรวมสำหรับการออมและลงทุน

คัดกองทุนรวมสำหรับการออมและลงทุน
เงินเริ่มต้นน้อย + ความเสี่ยงต่ำ

1. ความเสี่ยงระดับ 4: กองทุนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ในระดับ BBB ขึ้นไป

– KKP Plus กองทุนเปิดเคเคพีตราสารหนี้พลัส
เริ่มต้น 1,000 บาท ลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 2.17%
https://www.finnomena.com/fund/KKP%20PLUS

– KKP S Plus กองทุนเปิดเคเคพีสมาร์ท พลัส
เริ่มต้น 1,000 บาท ลงทุนครั้งต่อไป 1,000 บาท
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 2.15%
https://www.finnomena.com/fund/KKP%20S-PLUS

– TMB-T-ES-IPlus กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส
เริ่มต้น 1 บาท ลงทุนครั้งต่อไป 1 บาท
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 2.08%
https://www.finnomena.com/fund/TMB-T-ES-IPlus

2.ความเสี่ยงระดับ 1 : กองทุนลงทุนในตลาดเงิน
(กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ในระดับ A ขึ้นไป ที่อายุตราสารน้อยกว่า 1 ปี)

T-CASH กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน
เริ่มต้น 1 บาท ลงทุนครั้งต่อไป 1 บาท
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 1.93%
https://www.finnomena.com/fund/T-CASH

TCMFENJOY กองทุนเปิด ไทย แคชแมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
ไม่กำหนดเงินเริ่มต้น
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 1.85%
https://www.finnomena.com/fund/TCMFENJOY

KKP MP กองทุนเปิดเคเคพีมันนี่ โพสิทีฟ
เริ่มต้น 100 บาท ลงทุนครั้งต่อไป 100 บาท
ผลตอบแทน 1 ปีที่ผ่านมา: 1.82%
https://www.finnomena.com/fund/KKP%20MP

____________________________________________

สามารถสอบถาม ซื้อกองทุนรวม หุ้นกู้ และประกันได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

คู่มือเปิดบัญชีกองทุนรวมใน Finnomena โดยให้หมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับคุณค่ะ

https://docs.google.com/…/19pUQ98aqGLHcZhmBTVYu…/edit…

____________________________________________

สามารถสอบถามหมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner ได้ โดยให้บริการดังนี้ค่ะ

  • ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน ThaiESG SSF RMF
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสำหรับเด็ก
  • ประกันสะสมทรัพย์
  • ประกันบำนาญ
  • ประกันควบการลงทุน (Unit Link)
  • กองทุนรวม
  • หุ้นกู้
  • (สำหรับบริษัท) ประกันกลุ่ม
  • (สำหรับบริษัท) ประกัน Key Man สำหรับผู้บริหารบริษัท

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

____________________________________________

หากสนใจเรื่องการเงินการลงทุน ประกัน และการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสุขภาพการเงินและวางแผนการเงินได้ที่นี่ค่ะ

www.findoccozycorner.com

https://www.facebook.com/findoccozycorner

Scroll to Top