หุ้นกู้ ต้องดูอะไรบ้าง?

หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าคำอธิบายในหนังสือชี้ชวนแปลว่าอะไรบ้าง และอะไรที่เราควรดูเพื่อตัดสินใจ หมอมิ้ม Findoc’s cozy corner มีเคล็ดลับการดูเบื้องต้น มาเล่าให้ฟังค่ะ1. Credit rating• Investment Grade ยิ่งเกรดสูงยิ่งมีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสผิดนัดชำระน้อย• Speculative Grade ยิ่งเกรดต่ำ ยิ่งมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้น แต่ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย2.ลำดับการได้รับชำระหนี้ลำดับ 1 … Continue reading หุ้นกู้ ต้องดูอะไรบ้าง?