DCA ดีอย่างไร

DCA ( Dollar-Cost Averaging ) คือการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการใช้เงินเท่าๆกัน เรามาดูข้อดีของ DCA ว่าทำไมถึงช่วยให้การลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี

1.ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เรามีความพร้อมที่มากกว่า เพราะไม่ต้องใช้เงินทุนมาก สามารถแบ่งส่วนนึงของเงินเก็บมาลงทุน เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆปี จะทำให้เงินของเราเติบโตได้ในระยะยาวค่ะ

2.กระจายความเสี่ยงความผันผวนของราคา
การกระจายเงินลงทุนที่เท่ากัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน เป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านความผันผวนที่ดี เพราะจะทำให้เราสามารถลงทุนได้ทุกสภาวะของตลาดค่ะ

ซึ่งข้อดีเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลทำให้การลงทุนของเราเติบโตในระยะยาวแล้ว ยังช่วยบาลานซ์ชีวิต ให้เรามีเวลา มีความสุข ในการที่ไม่ต้องคอยจับจังหวะในการลงทุนอีกด้วยค่ะ

____________________________________________

สามารถสอบถาม ซื้อกองทุนรวม หุ้นกู้ และประกันได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

คู่มือเปิดบัญชีกองทุนรวมใน Finnomena โดยให้หมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner เป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับคุณค่ะ

https://docs.google.com/…/19pUQ98aqGLHcZhmBTVYu…/edit…

____________________________________________

สามารถสอบถามหมอมิ้ม FinDoc’s Cozy Corner ได้ โดยให้บริการดังนี้ค่ะ

  • ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน ThaiESG SSF RMF
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสำหรับเด็ก
  • ประกันสะสมทรัพย์
  • ประกันบำนาญ
  • ประกันควบการลงทุน (Unit Link)
  • กองทุนรวม
  • หุ้นกู้
  • (สำหรับบริษัท) ประกันกลุ่ม
  • (สำหรับบริษัท) ประกัน Key Man สำหรับผู้บริหารบริษัท

ติดต่อทางไลน์: https://line.me/R/ti/p/@775usduq?from=page&searchId=775usduq

ติดต่อทางแชทเฟสบุค: http://m.me/findoccozycorner

____________________________________________

หากสนใจเรื่องการเงินการลงทุน ประกัน และการลดหย่อนภาษี สามารถติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสุขภาพการเงินและวางแผนการเงินได้ที่นี่ค่ะ

www.findoccozycorner.com

https://www.facebook.com/findoccozycorner

Scroll to Top