ลงทุน

รวมปฏิทินการประชุมของธนาคารกลาง

การรู้กำหนดการประชุมของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ทำไมถึงมีความสำคัญกับการลงทุนของเราอย่างมาก?เพราะความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่างๆในตลาดที่เราเห็นนั้น เกิดจากการที่นักลงทุนมีการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น คาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed ทำให้มีผลต่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังกระทบต่อค่าเงิน และการดำเนินธุรกิจต่างๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยถือเป็นต้นทุนทางธุรกิจ รวมทั้งมีผลต่อ fund flow ของนักลงทุน ที่จะแห่ไปลงในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดในขณะนั้นในการประชุมก็จะมีการรายงานถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP), เงินเฟ้อ ซึ่งจะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของแต่ละประเทศต่อไปค่ะรวมปฏิทินการประชุมของธนาคารประเทศต่างๆ […]

, ,