ประกัน

ประกันควบการลงทุน ( Unit Linked ) คืออะไร?

ประกันควบการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประกัน และส่วนลงทุน1.ส่วนประกันทำหน้าที่ชำระเงินเพื่อให้มีความคุ้มครองไปเรื่อยๆ ตลอดสัญญา2.ส่วนการลงทุนปกติบริษัทประกันจะนำเงินของเราไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในความเสี่ยงต่ำ Unit linked ช่วยให้เราเลือกกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนมาชำระในส่วนของประกันเงินส่วนการลงทุนที่เพิ่มมา ถ้าเพียงพอ สำหรับการชำระในส่วนประกัน สามารถนำไปใช้ได้ดังนี้– ถอนเงินออกมาใช้– เก็บสะสมไว้ชำระในตอนเกษียณที่เราไม่มีรายได้ประกันควบการลงทุนเหมาะกับใคร?– คนที่ยอมรับความเสี่ยงในส่วนของลงทุนได้ ซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มผลตอบแทน หรืออาจจะขาดทุนได้– เหมาะกับคนที่ต้องการมีประกันสุขภาพถึงตอนเกษียณ เพราะ […]

, ,