ลงทุน

ไอเดียลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle)

ระยะเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery) คือ ภาวะที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัว หลังเผชิญความตกต่ำสุดขีด สังเกตได้จากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น เช่น GDP Growth, การผลิตและการจ้างงาน, ดัชนีความเชื่อมั่น และผลประกอบการบริษัท ขณะที่เงินเฟ้อและดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเอื้อให้การลงทุนกลับมาคึกคัก ถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นมีเสน่ห์มากการลงทุนกลุ่มไหนที่น่าสนใจ?1. กลุ่มพลังงานและสินค้าอุตสาหกรรม: จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น จึงสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นตาม2. กลุ่มธนาคารและการเงิน: […]

, ,