หมอมิ้ม Findoc หุ้นกู้ High net worth
หุ้นกู้

หุ้นกู้มาใหม่ เดือนสิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

  หุ้นกู้มาใหม่ เดือนสิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ค่ะ 1.บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เสนอขาย 5-7 ส.ค. 2567 Rating: BBB ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ […]

,