หุ้นกู้

หมอมิ้ม Findoc หุ้นกู้ High net worth
หุ้นกู้

หุ้นกู้มาใหม่ เดือนสิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

  หุ้นกู้มาใหม่ เดือนสิงหาคม 2567 สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ค่ะ 1.บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เสนอขาย 5-7 ส.ค. 2567 Rating: BBB ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ […]

,
ลงทุน, หุ้นกู้

หุ้นกู้ ต้องดูอะไรบ้าง?

หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าคำอธิบายในหนังสือชี้ชวนแปลว่าอะไรบ้าง และอะไรที่เราควรดูเพื่อตัดสินใจ หมอมิ้ม Findoc’s cozy corner มีเคล็ดลับการดูเบื้องต้น มาเล่าให้ฟังค่ะ1. Credit rating• Investment Grade ยิ่งเกรดสูงยิ่งมีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสผิดนัดชำระน้อย• Speculative Grade ยิ่งเกรดต่ำ ยิ่งมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้น แต่ผลตอบแทนสูงตามไปด้วย2.ลำดับการได้รับชำระหนี้ลำดับ 1

, ,
กองทุนรวม, ลงทุน, หุ้นกู้

กองทุนรวมตราสารหนี้ vs หุ้นกู้ แบบไหนเหมาะกับเราที่สุด

เรามาดูกันว่า กองทุนรวมตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ แบบไหนที่เหมาะกับเรามากกว่ากัน1.ผลตอบแทนกองทุนรวมตราสารหนี้บางกองมีการเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รวมทั้งค่าบริหารกองทุน อาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับลดลง ขณะที่หุ้นกู้สามารถเลือกผลตอบแทนจากแต่ละบริษัทที่สนใจได้2.ระดับความเสี่ยงกองทุนรวมตราสารหนี้ แทบไม่มีความเสี่ยง default risk เพราะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ ต่างจากหุ้นกู้ อาจจะเกิดมีผิดชำระหนี้ได้ แต่กองทุนรวมเองก็มีโอกาสขาดทุนได้หากราคาตราสารหนี้ในกองมีการปรับตัวที่ลดลงค่ะ3.การกระจายความเสี่ยงกองทุนรวมตราสารหนี้ มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีกว่า เพราะมีมืออาชีพบริหารเลือกหุ้นกู้หลายๆตัวในพอร์ตกองทุนรวมนั้น และเนื่องด้วยเป็นกองทุนรวมถือเป็นนักลงทุนสถาบัน ทำให้มีโอกาสได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่หลากหลายกว่า ต่างจากซื้อหุ้นกู้เอง ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมาก ทำให้การกระจายความเสี่ยง

, , , ,
Scroll to Top