กองทุนรวม, ลงทุน

Complex Fund เพิ่มผลตอบแทนด้วยตราสารที่มีความซับซ้อน

สำหรับใครที่ชอบ Complex fund ที่เน้นความเสี่ยงต่ำ รักษาเงินต้น แต่อยากมีส่วนเล็กๆของพอร์ตไปลงทุนเสี่ยงสูงในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงจากราคาทองคำในอีก 1 ปีข้างหน้า เพิ่อเพิ่มผลตอบแทน สูงสุดที่ 6%กองทุน UGLDC1Y1 ตอบโจทย์สำหรับคุณ โดย1) 97.7% ลงทุนในตราสารหนี้2) 1.7% ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ […]

, , , ,